TADABBUR: Makna Ramadhan

Oleh: Dr. M. Arifin Ismail, Lc, MA, M.Phil (Penasihat PCIM Malaysia) Ramadhan dalam bahasa arab berasal dari kata-kata “ra-ma-dha” yang … More