TADABBUR: Makna Iftar

Dr. Muhammad Arifin Ismail, Lc., M.A., M.Phil. Iftar berasal dari kata-kata “ fa-ta-ra”, yang bermakna kembali kepada fitrah. Iftar juga … More